Archive for September, 2013

“හැටේ වත්තේ මග්දලේනා” මම කියවා ඇති පොත් අතරින් විශේෂ තැනක් ගන්නේ එය කාව‍ය්‍යමය පොතක් වන්නා බැවිනි.එය එලි දැක්වූ දිනට පසු දිනම මා අතට පත් වන්නේ මාගේ මිතුරෙකු එම උත්සවයට සහභාගී වීම නිසාය.

පොතේ නම මෙන්ම එහි කවරයේ වූ ඡායාරූපය දුටු සැනෙන් මගේ සිතේ කුහුලක් ඇති කරන්නට වූයේය.පටුන ඔස්සේ විපරම් කරන විට මට මග්දලේනා හමුවූයේ 29 වැනි කවිය ලෙසිනි.එය සැබෑය.අද සමාජයේ මග්දලෙනලා ඕනෑතරම්ය.එහි අවසන මෙසේ සටහන් කර ඇත.

ඇගෙ නාමය මග්දලේනා ය;
හැමදාම හදවතින් පල්ලි යන,
ඉරිදාට වේලපහ වැඩට යන…

මෙය කියවා යන විට රාමන්,මේරි අම්මා,සිවා,රංජනී වැන්නවුන් හමුවේ.ඔවුන්ගේ ජීවිත කතාවන් අද සමාජයේ සුලභව ඇතැයි මට සිතේ.සෞම‍ය සඳරුවන් ලියනගේ වූ මෙහි රචකයා එවැනි දෑ සියුම් ආකාරයෙන් කවියට නගා ඇත.තවද මෙහි ඇති “නගරාලංකාරය,බෝඩිංකාරයාගේ අවුරුද්ද,කිරිවෙහෙර අසල මල් විකිනූ අම්මගේ සිතුවිල්ල,රුහිරු ඇවිළිය හැකිය,ඉතින් අපි බඳිනවා ” මා සිත් ගත් කවි කිහිපයකි.

“සරුංගල්” යනුවෙන් ලියා ඇති කවිය මෙසේය.

ආකාසෙ
බදු අරං
පැද්දෙයි

තියනකං
නූල්…

මෙම පොතේ කවි 47 ඇතුලත්ව ඇත.කවියකට කෙතරම් දෙයක් කල හැකිද යන්න මෙය කියවා නිමවූ පසු මට නැගුන සිතිවිල්ලයි.

ගේ, ඉඩම උකසටම සින්න වෙන්නත් ළඟයි
පොළියවත් නුදුන්නොත් ඉතින් පිටවෙන්න වෙයි
මේ ටිකේ ගෙදරටත් හුඟක් වියදම් සැරයි
කුලී වැඩ අඩු නිසා තව ටිකක් කරදරයි

ඒ නිසා හිමියනේ නිවන මටනම් දුරයි
තනිව නිවනට ගොසින් සැනසෙන්න අකමැතියි
සංසාරෙ ඇවිදලා පිපාසයි,විඩාවයි
නිවන නැතිවත් අනේ, බණට මං මනාපයි

සෞම‍ය ඔබට ස්තූතියි.

photo

Advertisements

Flight (2012)

Posted: September 11, 2013 in Uncategorized

Whip Whitaker is a pilot. A pilot with a vast experience about flying. Though he is good for flying he is not successful with his family life. And also he seems to be an alcoholic. He doesn’t care where he is at the moment. Wherever he is and if he wants to drink, he drinks. This habit costs his job at the end and he goes to the jail.

Now you are wondering who is Whip Whitaker. If you have watched the movie “Flight” You are not in wonder anymore. He almost saves his passengers while he is in flight as main pilot at the time the plane crashes. But the investigation does not go in favor of Whip’s way.

Denzel Washington (Whip Whitaker) and Nadine Velazquez, Don Cheadle, Kelly Reilly are some of the cast in this movie. This film was released last November and it is directed by Robert Zemeckis.

It is another film which can see without being bored and it gives a message to all of us how things will go when we are going to replace lost things by some things.

Flight

Where we are…..

Posted: September 8, 2013 in Uncategorized

Navanethen Pillay is the United Nation High Commissioner for Human Rights who visited Sri Lanka few weeks ago. I am not going to talk about her visit or talk about war crimes which happened during the 30 years civil war since I am not clever enough to express those things.

Before she visited Sri Lanka few ministers in the government blasted her as much as they can by using different ways. I thought that will be a major reason for to Mrs. Pillay to cancel her visit. But it wasn’t so Mrs. Pillay visited as she planned. Those ministers vanished during her stay here and lion roars got debased. Those days we could see the cartoons which were in the newspapers relating to this.

My next point to you is if any one who read this can you forward a marriage proposal to a woman who is in your mother’s age or your grand mother’s age? Answer is a simple “No.” Even for a joke we wouldn’t be able to do that. But it happened my dear friends. From a minister of a Sri Lankan government. See how far we have gone down. What happened to our culture? Is this that? If she is going out of the her scope and does something harmful to our country there are ways to protest against her actions. Can’t we do those in diplomatic ways? How stupid to forward her a marriage proposal? Because government representing the people of its country and governors are responsible to the people.

Finally I would say you got two eyes you got two ears and you got only one mouth. So listen well, see well and talk politely. Doesn’t matter where you are now, what a power you have got, your words are good sign which says how good you are.