හැර ගිය නුඹට…

Posted: March 3, 2016 in Uncategorized

හිතුවේ නෑ මම සිහිනෙකින් වත්
අතැර යන බව නුඹ ලඳේ
මගේ හිත බය කරන්නට මින්
පෙරත් කෙරුවා මේ ලෙසේ

ඉවසා ඉන්නට බැරිම වෙන්නැති
ලොවට සැඟවූ පෙම අපේ
කිසිම වරදක් නුඹේ නම් නෑ
ඒ සියල්ලම මගෙ අතේ

වේගයෙන් ගිය අතීතය දෙස
හැරී බලනා වෙලාවේ
මතක අතරේ තවම දුවනව
තනිව දුක්වන සිත මගේ

වර්තමානෙන් අනාගතයට
පදවා ගිය නෞකාව මේ
රුවල බිඳිලා සුනුවිසුනු වී
තනිවෙලා දිවි සාගරේ

තනි වුනත් මගෙ සිතට සතුටුයි
නුඹ හොදින් සැමදා නිසා
කොතැන සිටියත් තුටින් ඉන්නට
පතනවා දිවි ඇති තුරා….

-සාගා-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s