තාත්තාගෙන් පුතාට…..

Posted: April 20, 2016 in Uncategorized

එදා වගෙ මතකයි

උඹ මෙලොව දුටු දවස

රජෙකුටත් වැඩි සතුට

දැනුනා මයෙ පුතේ

 

උඹේ හුරතල් කමට

එලි උනා මුලු ගෙදර

රෑ දවල් ගත උනේ

අපිටත් නොදැනීම

 

උඹෙ මුහුණ දකින විට

තුටු කඳුලු බර උනා

උඹ රජෙක් කරන්නට

මයෙ පුතේ මම හිතුව

 

කුලී වැඩ කරන මට

දෑතෙ කරගැට හුරුයි

මම විදපු දුක් ගැහැට

උඹට නම් නුපුරුදුයි

 

පහේ පංතියෙ ඉහල

ලකුණු උඹ අරගත්ත

නගරයේ විදුහලට

ඇතුලු වෙන්නට ලැබුන

 

කාලය ගතවුනා

උඹට වියදම සැරයි

ඒ නිසා අම්මත් උඹේ

කුලී වැඩ කරනවා

 

උසස් පෙල විබාගෙන්

ඉහලින්ම පාස් උඹ

එදා මම මයෙ පුතේ

ඇඬුවෙ වැඩි සතුටටම

 

ඉංජිනේරුවෙක් වුන

උඹ ගියා රට දාලා

මමයි අම්මයි උඹේ

මේ රටේ තනි උනා

 

එක වරක් දෙපාරක්

ඇවිත් යන්නට ගියා

පහුගිය දොහේ ඉදන්

තොරතුරක් නැති උනා

 

 

සිමියොන්ට දැන් සරුයි

පුතත් ඒරොප්පෙ නොවැ

හවස කඩමංඩියෙදි

කවුදො කියනව ඇහුන

 

උන් දන්න ඉටිගෙඩිය

අපට කොහෙ සරුවක්ද

තව ඇත්තේ තුන් මසයි

ගේ සින්න වී යන්න

 

-සාගා-

 

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s