කිරි වෙහෙර ලග මල් විකුණන අම්මා

Posted: April 22, 2016 in Uncategorized

අදත් ආව උදෑසනම
කිරි වෙහෙරේ පාර ලගට
මල් කූඩය විකුනන්නට
වදින්න යන බැතිමතුන්ට

පහුගිය දින කිහිපයේම
ඇද හැලෙනා වරුසාවට
වැව පෝසත් වෙලා නිසා
නෙලුම් හිගයි විකුනන්නට

ගහෙන් වැටිල මියැදුනාම
අප්පච්චී ලොකු කෙලීගෙ
පහලොස් වසරකට කලින්
මම අවා වෙහෙර ලගට

පූරුවෙ කල පාපයකට
දුක් කරදර පැමිණුනාට
වෙහෙර දකින දකින වරෙක
හිත සුවපත් වේ නොදැනිම

බණ පද එක දෙක ඇහෙනව
පීකරයෙන් දාල තියන
ඈත දුරින් සිටියත් මම
හිතින් කිරි වෙහෙර වදිනව

නිවන මගෙන් දුර උනාට
දුක් කරදර වැඩි උනාට
අනේ සමිඳුනේ මම නං
බොහොම මනාපයි දහමට

-සාගා-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s