අවනඩුව

Posted: June 18, 2018 in Uncategorized

නඩුකාර හාමුදුරුවනේ ඇත්තයි
අතඇරියා කඩුපාර ඔලුවටම
හන්දියට එහා ඇති
කදුරු ගස් ගොන්න ලග

 

ඌ මහ එපාකරපු
ගමටම පිළිලයක් වෙච්ච
මුලු දවස තිස්සෙම
කසිප්පු තොල ගාන
ගංජා සුරුට්ටුත් ඒ මදිවට උරන

 

මම ගොහින් උන්නෙ කුඹුරට වතුර හරවන්න
අපෙ උන්දෑ ඉස්පිරිතාලෙ අම්ම ලග ඇද ගාව
පොඩි එකා ගොහින් නොවැ සෙල්ලමට කැලේ ලග

 

ඌ තලපු මගෙ මලට තවම දහතුනක් වත්
වුනේ නෑ සත්තමයි නඩුකාර හාමුදුරුවනේ

 

දුකක් නෑ මයෙ හිතට දැන්
හිතින් මම මිය ගොහින්
අච්චු කෙරුවාට කාරි නෑ
නඩුකාර හාමුදුරුවනේ

 

-සගා-
18/06/2018
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s